Dear Hokage,
Vào lúc từ khung giờ 16h đến 16h40 theo giờ Việt Nam, tôi đã bị lỗi đi thuyền, tôi có 5 lệnh thuyền vàng, khi đi đến lệnh thứ 3 thì tôi bị lỗi không nhận được gì cả, mong hokage giải quyết giúp tôi, lệnh thứ 4 thì tôi vẫn nhận bình thường.
Kính mong hokage xem xét lại giúp tôi. Tên nhân vật: Souls. Sever: 34