Dear Hokage,
Làm ơn hãy đổi 2 đồng hành ss trong qcm hôm nay thành Kazekage và hokage d1 với ạ, tôi sắp phải đi thực hiên nghĩa vụ quân sự, làm ơn hãy thay đổi để tui có được một trải nghiệm trước khi đi bảo vệ cho tổ quốc, Pls!