Naruto INFINITY

Объявление

Добро пожаловать на форум Naruto INFINITY

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Naruto INFINITY » Жалобы и наказания » БАН за спид хак


БАН за спид хак

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

напал в 19:00:16, убил в 19:31:02
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/2/t388219.jpg

ссылка на реплей:
http://naruto-infinity.site/replay.php? … ;id=302833

0

2

Hokage написал(а):

tấn công lúc 19:00:16, bị giết lúc 19:31:02

liên kết phát lại:
http://naruto-infinity.site/replay.php? ...; id = 302833

This game has a lot of Cheat Speed now. Admin lock the account also does not work. This December the GAME is closed. Let gamers play freely.  :flag:  :flag:  :flag:

0

3

Hokage написал(а):

tấn công lúc 19:00:16, bị giết lúc 19:31:02

liên kết phát lại:
http://naruto-infinity.site/replay.php? ...; id = 302833

Hack Speed is a normal thing! The game will last until December as well. For gamers from many countries around the world, the 1.2 minute dame boss is normal for Hokage. I find it unfair to Sasuke Gamers if it is the phenomenon of Lag Game, Time zone error, or any problem about the newly upgraded Game system SSD hardware, I7 of Admin, how can you ban Gamers account?
Admin does not check carefully before locking another account is unreasonable and unacceptable !

0

4

Hokage написал(а):

tấn công lúc 19:00:16, bị giết lúc 19:31:02

liên kết phát lại:
http://naruto-infinity.site/replay.php? ...; id = 302833

- This December. Adobe Flash will lock! How will the game work? Will the game switch to Code reuse with CSS 3 or HTML5? Or will it still code in PHP run with Flash? Why the game only Vietnamese play the majority ?? Too bad ! Now lock the account of another player ! Too disappointed !!! I deleted the Game account. Too bad . Information Flash Player was killed (Delete) everyone knows too well. Game should prepare god dissolution news.
- Now unlock this account for players to play a few months away. Who goes lock someone else's account like that.

Отредактировано Anonymous (2020-07-10 21:13:00)

0

5

Игра работала, работает и будет работать. И до декабря и до февраля и т.д. Тот кто верит в эту чушь, неизвестно кем распространенную, что игру закроют 30 декабря это ваши проблемы. В игре есть правила, которые все обязаны соблюдать. За нарушения будут наказания, независимо от того кто вы и откуда и во что вы верите... Мы заблокировали все возможные спид хаки, но вьетнамцы все равно взламывают игру на своем языке которого мы не понимаем и не можем блокировать их браузеры. Если Вы не хотите играть честно на ровне с другими игроками, Вы просто будете забанены. Все игроки которые играют у нас давно, знают, что мы еще никогда и ни кого не наказывали, тем более так жестко, мы всегда старались исправлять все ошибки с нашей стороны, что бы дать шанс игрокам играть честно. Но сейчас это уже перешло все границы, мы постоянно получаем целую кучу жалоб, по 10 каждый день, с роликами и прочими доказательствами использования спид хаков. И мы всячески предупреждали и просили перестать их использовать. Пользователь Sasuke позавчера был наказан на 1 день(что очень мягко) как предупреждение, он так же был много кратно проверен и было выявлено использование спид хака, т.к. убить босса за 45 секунд невозможно его аккаунтом. Но как только с его аккаунта был снят бан он начал снова использовать спид хак на 1м же боссе... Это невероятная наглость... За это было выдано соответствующее наказание, 7 дней бана и -50% вип уровня. Если после этого спид хак будет обнаружен, бан будет выдан навечно!
То же самое будет и с другими игроками у кого обнаружат спид хак, мы уже нашли таких игроков, но пока не применяли к ним наказания, в надежде что они увидят этот пост и перестанут использовать спид хак, потому что мы всегда относимся к нашим игрокам лояльно. Однако после этого сообщения, если спид хаки будут обнаружены, наказания будут применены, и они будут жесткими! Учтите что у нас есть доступ ко всем реплеям игры, и совсем не сложно посчитать сколько длиться реплей и за сколько был убит босс... ТАк же как и админ может зайти на Ваш аккаунт или его копию на тестовом сервере и одновременно с Вами напасть на босса и увидеть за сколько Ваш персонаж сможет его убить. Так же сейчас мы разрабатываем систему которая будет автоматически распознавать ошибки по времени между сервером и Вашим аккаунтом, и любой спид хак будет блокироваться автоматически... А игрок у которого он бы обнаружен будет забанен!
Играйте честно! Уважайте себя и других!

0

6

Hokage написал(а):

Trò chơi đã làm việc, hoạt động và sẽ làm việc. Và cho đến tháng 12 và cho đến tháng hai, vv Bất cứ ai tin vào điều vô nghĩa này, không ai biết rằng trò chơi sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 12 là vấn đề của bạn. Trò chơi có những quy tắc mà mọi người phải tuân theo. Vi phạm sẽ bị trừng phạt, bất kể bạn là ai hoặc bạn đến từ đâu hoặc bạn tin vào điều gì ... Chúng tôi đã chặn tất cả các vụ hack tốc độ có thể, nhưng người Việt Nam vẫn bẻ khóa một trò chơi bằng ngôn ngữ của họ mà chúng tôi không hiểu và không thể chặn trình duyệt của họ. Nếu bạn không muốn chơi trung thực ngang bằng với những người chơi khác, đơn giản là bạn sẽ bị cấm. Tất cả những người chơi đã chơi với chúng tôi trong một thời gian dài đều biết rằng chúng tôi chưa bao giờ trừng phạt ai trước đó, tất cả đều khắc nghiệt hơn, chúng tôi luôn cố gắng sửa chữa tất cả các lỗi từ phía mình để cho người chơi có cơ hội chơi trung thực. Nhưng bây giờ nó đã vượt qua mọi biên giới, chúng tôi liên tục nhận được một loạt các khiếu nại, 10 mỗi ngày, với video và bằng chứng khác về việc sử dụng hack tốc độ. Và chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo và yêu cầu ngừng sử dụng chúng. Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta lại bắt đầu sử dụng hack tốc độ đối với ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với điều này, một hình phạt tương ứng đã được ban hành, 7 ngày cấm và -50% mức VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi! Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta lại bắt đầu sử dụng hack tốc độ đối với ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với điều này, một hình phạt tương ứng đã được ban hành, 7 ngày cấm và -50% mức VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi! Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta bắt đầu sử dụng hack tốc độ một lần nữa cho ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với hình phạt tương ứng này đã được ban hành, 7 ngày cấm và mức 50% VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi!
Điều tương tự cũng xảy ra với những người chơi khác tìm thấy hack tốc độ, chúng tôi đã tìm thấy những người chơi như vậy, nhưng không áp dụng hình phạt cho họ, với hy vọng họ sẽ thấy bài đăng này và ngừng sử dụng hack tốc độ, bởi vì chúng tôi luôn đối xử với người chơi của mình một cách trung thành . Tuy nhiên, sau thông báo này, nếu phát hiện hack tốc độ, hình phạt sẽ được áp dụng và chúng sẽ rất khắc nghiệt! Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền truy cập vào tất cả các replay của trò chơi, và nó không khó để tính toán thời gian chơi lại bao lâu và ông chủ đã bị giết bao lâu ... Giống như quản trị viên có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc bản sao của nó trên máy chủ thử nghiệm và đồng thời tấn công bạn ông chủ và xem nhân vật của bạn sẽ có thể giết anh ta bao nhiêu. Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đang phát triển một hệ thống sẽ tự động nhận ra lỗi thời gian giữa máy chủ và tài khoản của bạn và mọi hack tốc độ sẽ tự động bị chặn ...
Chơi sòng phẳng! Tôn trọng bản thân và những người khác!

Why do you think it's speed hacking? The game is operated in Russia, and players from other countries. Time zone deviations that cause damage to the Boss can be delayed or lag resulting in a situation that is too fast for a certain period of time. How can it be called Hack Speed! Your game is operating, you can not control the problem properly but locking the player account like that can be considered as an act of annoyance and controversy?
- This problem is only reported by _Obito players only. Administrators do not understand this problem, why is it called Hack Speed? I'm quite annoyed about the answers from you Admin

0

7

Hokage написал(а):

Trò chơi đã làm việc, hoạt động và sẽ làm việc. Và cho đến tháng 12 và cho đến tháng hai, vv Bất cứ ai tin vào điều vô nghĩa này, không ai biết rằng trò chơi sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 12 là vấn đề của bạn. Trò chơi có những quy tắc mà mọi người phải tuân theo. Vi phạm sẽ bị trừng phạt, bất kể bạn là ai hoặc bạn đến từ đâu hoặc bạn tin vào điều gì ... Chúng tôi đã chặn tất cả các vụ hack tốc độ có thể, nhưng người Việt Nam vẫn bẻ khóa một trò chơi bằng ngôn ngữ của họ mà chúng tôi không hiểu và không thể chặn trình duyệt của họ. Nếu bạn không muốn chơi trung thực ngang bằng với những người chơi khác, đơn giản là bạn sẽ bị cấm. Tất cả những người chơi đã chơi với chúng tôi trong một thời gian dài đều biết rằng chúng tôi chưa bao giờ trừng phạt ai trước đó, tất cả đều khắc nghiệt hơn, chúng tôi luôn cố gắng sửa chữa tất cả các lỗi từ phía mình để cho người chơi có cơ hội chơi trung thực. Nhưng bây giờ nó đã vượt qua mọi biên giới, chúng tôi liên tục nhận được một loạt các khiếu nại, 10 mỗi ngày, với video và bằng chứng khác về việc sử dụng hack tốc độ. Và chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo và yêu cầu ngừng sử dụng chúng. Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta lại bắt đầu sử dụng hack tốc độ đối với ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với điều này, một hình phạt tương ứng đã được ban hành, 7 ngày cấm và -50% mức VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi! Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta lại bắt đầu sử dụng hack tốc độ đối với ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với điều này, một hình phạt tương ứng đã được ban hành, 7 ngày cấm và -50% mức VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi! Người dùng Sasuke đã bị trừng phạt một ngày trước ngày hôm qua trong 1 ngày (rất nhẹ) như một lời cảnh báo, anh ta cũng đã được thử nghiệm nhiều lần và việc sử dụng hack tốc độ đã được tiết lộ, như giết ông chủ trong 45 giây là không thể với tài khoản của mình. Nhưng ngay sau khi lệnh cấm được xóa khỏi tài khoản của mình, anh ta lại bắt đầu sử dụng hack tốc độ đối với ông chủ thứ 1 ... Đây là một sự bất lịch sự đáng kinh ngạc ... Đối với điều này, một hình phạt tương ứng đã được ban hành, 7 ngày cấm và -50% mức VIP. Nếu sau đó hack tốc độ được phát hiện, lệnh cấm sẽ được ban hành mãi mãi!
Điều tương tự cũng xảy ra với những người chơi khác tìm thấy hack tốc độ, chúng tôi đã tìm thấy những người chơi như vậy, nhưng không áp dụng hình phạt cho họ, với hy vọng họ sẽ thấy bài đăng này và ngừng sử dụng hack tốc độ, bởi vì chúng tôi luôn đối xử với người chơi của mình một cách trung thành . Tuy nhiên, sau thông báo này, nếu phát hiện hack tốc độ, hình phạt sẽ được áp dụng và chúng sẽ rất khắc nghiệt! Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền truy cập vào tất cả các replay của trò chơi, và nó không khó để tính toán thời gian chơi lại bao lâu và ông chủ đã bị giết bao lâu ... Giống như quản trị viên có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc bản sao của nó trên máy chủ thử nghiệm và đồng thời tấn công bạn ông chủ và xem nhân vật của bạn sẽ có thể giết anh ta bao nhiêu. Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đang phát triển một hệ thống sẽ tự động nhận ra lỗi thời gian giữa máy chủ và tài khoản của bạn và mọi hack tốc độ sẽ tự động bị chặn ...
Chơi sòng phẳng! Tôn trọng bản thân và những người khác!

You have not warned Sasuke account not to use. In the meanwhile, you will lock down the player's account to warn and lower the player's Vip down so frankly. If they are Newbie Player, you have to warn. Why quickly lock your account then downgrade vip them down like that? That action is disrespect to the player if they are not clear about the Rules on the Forum that Admin has issued. Is it too unfair for new players?

0

8

Читайте правила.
1.2 За нарушение правил форума и игры Пользователь может получить соответствующее наказание.
2.1 Правила обязательны для исполнения. Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Совершив регистрацию на сайте, Вы автоматически соглашаетесь с правилами и обязуетесь их выполнять.
2.9 Ответственность несет владелец учетной записи независимо от того, кто совершал действия под данной учетной записью.
4.5 Запрещен обмен, продажа аккаунтов. Наказание за нарушения правил будет применено сразу ко всем учетным записям, на сайте в игре и на форуме.
4.2 Запрещено создавать более одной учетной записи на сайте, Форуме или в игре, с целью нарушения правил. Наказание за нарушения правил будет применено сразу ко всем учетным записям, на сайте в игре и на форуме, связь которых с учетной записью нарушителя будет доказана.
6.14 Запрещена передача игрового и портального аккаунта посторонним лицам.
7.1 Запрещено использовать стороннее ПО в отношении игры. Использование программ, эмулирующие присутствие игрока в игре или нарушающие игровой процесс. Запрещены любые кликеры, взломщики, хакки, подстановщики и т.д.
9.2 В случае грубейших или систематических нарушений учетная запись может быть заблокирована бессрочно, а все связанные с ней аккаунты безвозвратно удалены. Кроме того, в отдельных случаях может быть наложен штраф в виде снятия ВИП очков в игре.

0

9

Hokage написал(а):

Đọc các quy tắc.
1.2 Vì vi phạm các quy tắc của diễn đàn và trò chơi, Người dùng có thể nhận hình phạt thích đáng.
2.1 Các quy tắc là ràng buộc. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không được miễn trách nhiệm đối với vi phạm của họ. Bằng cách đăng ký trên trang web, bạn tự động đồng ý với các quy tắc và cam kết tuân thủ chúng.
2.9 Trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu của tài khoản, bất kể ai thực hiện các hành động trong tài khoản này.
4.5 Cấm trao đổi, bán tài khoản. Hình phạt cho hành vi vi phạm các quy tắc sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các tài khoản trên trang web trong trò chơi và trên diễn đàn.
4.2 Cấm tạo nhiều hơn một tài khoản trên trang web, Diễn đàn hoặc trong trò chơi, để vi phạm các quy tắc. Hình phạt cho hành vi vi phạm các quy tắc sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các tài khoản trên trang web trong trò chơi và trên diễn đàn, kết nối với tài khoản của người vi phạm sẽ được chứng minh.
6.14 Nghiêm cấm chuyển tài khoản trò chơi và cổng thông tin cho người không được ủy quyền.
7.1 Cấm sử dụng phần mềm của bên thứ ba liên quan đến trò chơi. Sử dụng các chương trình mô phỏng sự hiện diện của người chơi trong trò chơi hoặc phá vỡ lối chơi. Bất kỳ clicker, cracker, hack, thay thế, vv đều bị cấm.
9.2 Trong trường hợp vi phạm thô bạo hoặc có hệ thống, tài khoản có thể bị đình chỉ vô thời hạn và tất cả các tài khoản được liên kết với tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể bị phạt tiền dưới hình thức loại bỏ điểm VIP trong trò chơi.

You put these principles up here to repeat or deliberately defend your opinion. If you are a new player, do not understand anything about the game and have not been prompted to hack speed, but have been locked out of your account so quickly. Here, if you detect players interfering with the third software to hack speed, do you know what they use? This game proves that your operation is not very implemented and cannot protect the Game system. Do you want to play games if you operate the game? I think you should change the rules if it is a serious violation of the Game instead of locking the player account. I also have a case because you lock your account while I do not have speed hack. I also cannot interfere in private affairs and communicate with the authorities. So how do I know my account has been locked for any reason? If you understand the Game, you should send a notice to the offending player first and report on the status of their account causing damage to the game, then if they violate you please lock their account. Locking your account and downgrading your vip is a fairly serious penalty that affects your game's inspiration and the ability they will not top up your game. If you insist on keeping with those rules, you should propagate about the game so that players understand the rules when playing games and lock your account when violating.

Отредактировано Anonymous (2020-07-11 12:45:26)

0

10

Anonymous написал(а):

You put these principles up here to repeat or deliberately defend your opinion. If you are a new player, do not understand anything about the game and have not been prompted to hack speed, but have been locked out of your account so quickly. Here, if you detect players interfering with the third software to hack speed, do you know what they use? This game proves that your operation is not very implemented and cannot protect the Game system. Do you want to play games if you operate the game? I think you should change the rules if it is a serious violation of the Game instead of locking the player account. I also have a case because you lock your account while I do not have speed hack. I also cannot interfere in private affairs and communicate with the authorities. So how do I know my account has been locked for any reason? If you understand the Game, you should send a notice to the offending player first and report on the status of their account causing damage to the game, then if they violate you please lock their account. Locking your account and downgrading your vip is a fairly serious penalty that affects your game's inspiration and the ability they will not top up your game. If you insist on keeping with those rules, you should propagate about the game so that players understand the rules when playing games and lock your account when violating.

Отредактировано Anonymous (Сегодня 12:45:26)

1.1 Все сообщения отражают мнения их авторов и Администрация не несет за них никакой ответственности.
1.2 За нарушение правил форума и игры Пользователь может получить соответствующее наказание.
2.1 Правила обязательны для исполнения. Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Совершив регистрацию на сайте, Вы автоматически соглашаетесь с правилами и обязуетесь их выполнять.
2.2 Администрация оставляет за собой право делать любые изменения на Форуме и в игре без предварительного уведомления Пользователей.
2.3 Все Пользователи игры и форума должны самостоятельно отслеживать изменения в правилах.
2.5 Администрация вправе удалять сообщения пользователей без объяснения причин.
2.6 Администрация в праве в любой момент без объяснения причин прекратить предоставление доступа к игре или Форуму конкретному Пользователю.

0

11

sangbinh112233 написал(а):

This is a photographic angle from the player _Obito S14. It is not an intervention from Admin to know if Sasuke S14 has hacked speed or not. So _Obito is an administrator nominated to Server S14 to play the game then use the administrator's money to cheat the top 1 to cheat so that the player also deposits the top 1 race according to it. Probably so. Admin did so to the disappointed players. Too bad for this

Администратор писал с аккаунта _Obito когда на нем проводилась проверка на спид хак! Так же как и на Вашем аккаунте...

0


Вы здесь » Naruto INFINITY » Жалобы и наказания » БАН за спид хак