Naruto INFINITY

Объявление

Добро пожаловать на форум Naruto INFINITY

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )


Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )

Сообщений 31 страница 56 из 56

1

Chào mọi người. Để chào mừng cho sự trở lại của sự kiện diễn đàn , sẽ có một sự kiện nho nhỏ dành cho anh em sau nhiều thời gian chờ đợi
Hãy tham gia và đem về nhiều quà cho nhân vật của mình !!!!

Hi guys.  I will make a small event for you after a long waiting for a long time ago  with a view to celebrating the return of the forum event at the year-end,
Joining and bringing back many gifts for your character and I hope you enjoy a wonderful holiday! Warmest wishes

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t875373.jpg

Nhiệm vụ 1 ( Task 1 )
Tiêu hao thể lực (Pull of Spirit)

Nhiệm vụ 2 ( Task 2 )
Leo tháp thất lạc 100 tầng ( The Lost Tower )

Nhiệm vụ 3 (Task 3 )
Điểm danh 7 ngày (Holiday Login)

Nhiệm vụ 4 (Task 4 )
Đánh bại cừu béo tsunade (Tsunade Dice )

Nhiệm vụ 5 (Task 5 )
Tích luỹ điểm hành trình Hokage (Promote Star Reward)

Nhiệm vụ 6 (Task 6 )
Tích luỹ nạp bảng đỉnh phong (Peak Event Top up)

Nhiệm vụ 7 (Task 7 )
Quay được hộp quà thẻ jin ngẫu nhiên trong lục đạo bí cảnh( Six paths Arcanum )

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 1: (Example Screenshot task 1 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t846337.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 2: (Example Screenshot task 2 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t647716.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 3: (Example Screenshot task 3 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t558890.jpg

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 4: (Example Screenshot task 4 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t79699.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 5: (Example Screenshot task 5 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t733149.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 6: (Example Screenshot task 6 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t264400.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 7: (Example Screenshot task 7 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t729561.png

Phần thưởng cho nhiệm vụ 1 ( reward task 1 )
100 đến 300 thể lực (100 spirit to 300 spirit ) : 600 tinh tuý vĩ thú ( 600 Tailed Beast Essence )
301 đến 600 thể lực (301 spirit to 600 spirit ): 900 tinh tuý vĩ thú  ( 900 Tailed Beast Essence )
601 đến 1000 thể lực (601 spirit to 1000 spirit ) : 1300 tinh tuý vĩ thú  ( 1300 Tailed Beast Essence )
1001 đến 2000 thể lực (1001 spirit to 2000 spirit ) : 1600 tinh tuý vĩ thú   ( 1600 Tailed Beast Essence )
2001 thể lực trở lên ( 2000 spirit and more ): 2000 tinh tuý vĩ thú  ( 2000 Tailed Beast Essence )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 2 ( reward task 2 )
Tầng 1 đến 50 (floor 1 to 50 ): 500 xu sự kiện (500 Event coins )
Tầng 51 đến 80 (floor 51 to 80 ): 750 xu sự kiện ( 750 Event coins )
Tầng 81 đến 90 (floor 81 to 90 ): 1000 xu sự kiện ( 1000 Event coins )
Tầng 91 đến 100 (floor 91 to 100 ): 1500 xu sự kiện ( 1500 Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 3 ( reward task 3 )
1000 xu sự kiện (1000 Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 4 ( reward task 4 )
20-50 liên thắng : (20 to 50 win ) : 300 lệnh tìm kiếm mỹ thực ( 300 Cate Search Order )
51-70 liên thắng : (51 to 70 win ): 400 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 150 tsukinome ( 400 Cate Search Order , 150 Eye Moon  )
71-80 liên thắng : (71 to 80 win ) 500 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 200 tsukinome , 1 lệnh thuyền tím ( 500 Cate Search Order , 200 Eye Moon , 1* Ship order - Purple )
81-90 liên thắng : (81 to 90 win )600 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 250 tsukinome , 2 lệnh thuyền tím ( 600 Cate Search Order , 250 Eye Moon , 2* Ship order - Purple)
91-100 liên thắng : (91 to 100 win )700 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 300 tsukinome , 3 lệnh thuyền tím ( 700 Cate Search Order , 300 Eye Moon, 3* Ship order Purple )

Phần thưởng nhiệm vụ 5 ( reward task 5 )
75 đến 150 sao (75 star to 150 star ): 2000 xu sự kiện ( 2000 Event coins )
151 đến 300 sao (151 star to 300 star ): 3000 xu sự kiện ( 3000 Event coins )
301 đến 400 sao (301 star to 449 star ) : 5000 xu sự kiện , 500 tsukinome  ( 5000 Event coins , 500 eye moon )
450 sao hoặc nhiều hơn (450 star and more ) : 5000 xu sự kiện , 1 đá tốc lv8 (5000 Event coins , 1 stone speed lv8)

Phần thưởng nhiệm vụ 6 ( reward task 6 )
800 kim nguyên bảo đến 1800 kim nguyên bảo (800 ingot to 1800 ingot ) : khế ước thú (SS) * 2 cái , 2000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 2 , 2000 event coins )
2000 đến 3800 kim nguyên bảo (2000 ingot to 3800 ingot ) : Khế ước thú (SS)* 3 cái, 5000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 3 , 5000 event coins )
4000 đến 5800 kim nguyên bảo: (4000 ingot to 5800 ingot ) khế ước thú (SS) * 5 cái, 8000 xu sự kiện  ( Summoning Contract SS * 5 , 8000 event coins )
6000 đến 7800 kim nguyên bảoc: (6000 ingot to 7800 ingot ) khế ước thú (SS) * 9 cái, 10000 xu sự kiện.( Summoning Contract SS * 9 , 10000 event coins )
8000 đến 9800 kim nguyên bảo: (8000 ingot to 9800 ingot )khế ước thú (SS) * 12 cái,1 khế ước thú 8 vĩ , 12000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 12, 8 Tails Contract * 1 , 12000 event coins )
12.000 kim nguyên bảo trở lên: (12000 ingot and more )khế ước thú (SS) * 15 cái, 1 khế ước thú 9 vĩ, 16.000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 15, 9 Tails Contract * 1 , 16000 event coins )

Phần thưởng nhiệm vụ 7 ( reward task 7 )
2 lệnh thuyền vàng (2 Ship order - Golden)

Lưu ý : Điền
1. Tên nhân vật
2. Máy chủ
3. Ảnh chụp màn hình hoàn thành nhiệm vụ
+ Quyết định của người tổ chức là quyết định cuối cùng , hãy hoàn thành nhiệm vụ để lấy cho mình những món quà , chúc mọi người có những phút giây chơi game vui vẻ
+ Hãy nhớ chụp màn hình nhiệm vụ . Trân trọng Naruto INFINITY
+ Chỉ tính quà ở mốc hoàn thành cao nhất và không cộng dồn
+ Mỗi nhiệm vụ là một ảnh
Thời gian bắt đầu sự kiện 17/11/2021 đến khi kết thúc sự kiện 30/11/2021 

0

31

congdanh написал(а):

1. ๖ ۣ Chaos ࿐
2. S21
3.
Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Nhiệm vụ 4 Nhiệm vụ 5 Nhiệm vụ 7

Sửa lại chất lượng ảnh + Task 4 sai yêu cầu .

0

32

1.๖Monarch࿐
2. S21
3.
Task 1:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t624593.png

Task 2:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t603178.png

Task 3:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t799886.png

Task 4:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t245770.png

Task 5:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t309958.png

Task 7:http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/490/t213250.png

0

33

1. ๖ۣChaos࿐
2. S21
3.
Nhiệm vụ 1 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t800738.png
Nhiệm vụ 2 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t693553.png
Nhiệm vụ 3 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t134205.png
Nhiệm vụ 4 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t99341.png
Nhiệm vụ 5 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t995901.png
Nhiệm vụ 7 http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/507/t268470.png

0

34

1. Uchihahaha
2. S22
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t728135.png
Task2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t101847.png

0

35

1. 777777
2. S23
3. nhiệm vụ 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/526/t123847.png
    nhiệm vụ 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/526/t31230.png
    nhiệm vụ 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/526/t320245.png
    nhiệm vụ 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/526/t489959.png

0

36

1. Izumi
2. s23
3. Task 1 :  http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t282036.png
4. Task 2 :  http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t865710.png
5. Task 3 :  http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t455260.png
6. Task 4
7. Task 5 :  http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t329167.png
8: Task 6 :  http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t652876.png
9 : task 7 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/506/t296209.png[

Отредактировано Anh c (2021-11-29 21:57:02)

0

37

1. 222222222222
2.S20
3. Task1 :https://www.facebook.com/messenger_media/?
thread_id=100027018465303&attachment_id=214112877418260&message_id=mid.%24cAAAAAJhVbuuDc4KZwV9Qj3taos_O
Task2: https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=3035637753357589&message_id=mid.$cAAAAAJhVbuuDbtv2J19PZc_XW9Hl
Task3:https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=442389470592046&message_id=mid.%24cAAAAAJhVbuuDeG2v5V9RykIZWOWI
Task4: https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=971168966821485&message_id=mid.$cAAAAAJhVbuuDbvW_gl9PbEA6yruG
Task7: https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=4583001485126106&message_id=mid.$cAAAAAJhVbuuDcyAinF9QdtzeA5xZ

0

38

222222222222 написал(а):

1. 222222222222
2.S20
3. Task1: https: //www.facebook.com/messenger_media/?
thread_id = 100027018465303 214112877418260 & attachment_id = message_id = mid & 24cAAAAAJhVbuuDc4KZwV9Qj3taos_O%.
Task2: https://www.facebook.com/messenger_medi … 9PZc_XW9Hl
Task3: https: //www.facebook.com /messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=442389470592046&message_id=mid.%24cAAAAAJhVbuuDeG2v5V9RykIZWOWI
Task4: https://www.facebook.com/messenger_medi … 9PbEA6yruG
Task7:https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100027018465303&attachment_id=4583001485126106&message_id=mid.$cAAAAAJhVbuuDcyAinF9QdtzeA5xZ

sai yêu cầu , cần up ảnh lại giống với mọi người

0

39

1. 222222222222
2. S20
3. Task1: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/523/t773466.png
Task2: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/523/t279910.png
Task3: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/523/t257851.png
Task4: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/523/t789530.png
Task7: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/523/t525695.png

0

40

1. HiNaTaV
2. S18
3.
Task1: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t11651.png
Task2: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t807767.png
Task3: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t384126.png
Task4: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t110287.png
Task5: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t970728.png
Task7: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/431/t409229.png

0

41

1. Papsuke
2. S18
3.
Task1: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t473281.png
Task2: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t635661.png
Task3: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t61975.png
Task4: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t299557.png
Task5: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t478972.png
Task7: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/430/t146974.png

0

42

1. Hieuzuzi
2. S23
3.
Task 1 - Task 2- Task 3 - Task5 - Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/529/t639240.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/529/t424461.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/529/t937164.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/529/t181417.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/529/t692752.png

Отредактировано hieuzuzi (2021-11-28 07:55:27)

0

43

1. Hyiinn
2. S22
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t785347.png
Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t850026.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t124922.png
Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t848012.png
Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t281871.png
Task 6
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/530/t889305.png

0

44

1-天使与恶魔
2-sv21
3.Task1:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t323588.jpg
Task2:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t32897.jpg
Task3:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t299335.jpg
Task4:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t336727.jpg
Task5:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t320563.jpg
Task7:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/527/t14007.png

0

45

1. ཏ๑Kศgཛ⁴
2. S21
3. Task1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/476/t339057.png
4.Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/476/t736320.png
5.Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/476/t94469.png
6.Task 4
7.Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/476/t412368.png
8.Task7

0

46

1. Kimochi
2. S17
3.

Task 3.

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/528/t426709.png

Task5.

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/528/t342216.png

Отредактировано Kaitou (2021-11-30 18:40:04)

0

47

1. Ingame : ༄๖Ҫry
2. Sv : S2
3.
Task 1 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t903996.png

Task 2 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t779153.png

Task 3 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t109779.png

Task 4 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t154998.png

Task 5 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t202420.png

Task 7 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/229/t407771.png

0

48

1. NeVN
2. S23
3. Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Nhiệm vụ 4 Nhiệm vụ 5 Nhiệm vụ 6 Nhiệm vụ 7:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t873135.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t272379.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t15806.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t963826.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t279250.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t562597.jpg

Отредактировано L Cng Bnh (2021-11-30 17:51:16)

0

49

Tối nayy chốt sổ nên ae nhanh đăng bài  tham gia nhé

0

50

bắt đầu tổng hợp nhé mọi người

0

51

nhtl20226a написал(а):

1. ThinLon2. S203. - Nhiệm    vụ 4- Nhiệm vụ 7 - Nhiệm vụ 1 - Nhiệm vụ 3 - Nhiệm vụ 2 - Nhiệm vụ 5 

Chỉnh sửa tại nhtl20226a (hôm nay 18:14:35)

Ảnh quá mờ , k đạt tiêu chuẩn , Loại .

0

52

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/533/t891536.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/533/t47810.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/533/t459662.png
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/533/t109847.png
1. 1 (ingame)
2. S22

Task 1:
Task 2: (picture 2)
Task 3: (picture 1)
Task 4: (picture 3)
Task 5: (picture 4)
Task 6:
Task 7:

Отредактировано iAmMax (2021-11-30 18:51:50)

0

53

1. BenKei
2. S23
3. Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Nhiệm vụ 4 Nhiệm vụ 5 Nhiệm vụ 6 Nhiệm vụ 7
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t959323.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t889961.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t796196.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t784256.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/531/t375528.jpg

0

54

Gifts will be distributed during a working week.

0

55

Cảm ơn các bạn đã tham gia . Thanks For all participant . See you at next month's burning event.

0

56

Event rewards have been distributed to all participants . If you have any questions, please send me a private message

0


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )