Naruto INFINITY

Объявление

Добро пожаловать на форум Naruto INFINITY

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )


Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )

Сообщений 1 страница 30 из 56

1

Chào mọi người. Để chào mừng cho sự trở lại của sự kiện diễn đàn , sẽ có một sự kiện nho nhỏ dành cho anh em sau nhiều thời gian chờ đợi
Hãy tham gia và đem về nhiều quà cho nhân vật của mình !!!!

Hi guys.  I will make a small event for you after a long waiting for a long time ago  with a view to celebrating the return of the forum event at the year-end,
Joining and bringing back many gifts for your character and I hope you enjoy a wonderful holiday! Warmest wishes

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t875373.jpg

Nhiệm vụ 1 ( Task 1 )
Tiêu hao thể lực (Pull of Spirit)

Nhiệm vụ 2 ( Task 2 )
Leo tháp thất lạc 100 tầng ( The Lost Tower )

Nhiệm vụ 3 (Task 3 )
Điểm danh 7 ngày (Holiday Login)

Nhiệm vụ 4 (Task 4 )
Đánh bại cừu béo tsunade (Tsunade Dice )

Nhiệm vụ 5 (Task 5 )
Tích luỹ điểm hành trình Hokage (Promote Star Reward)

Nhiệm vụ 6 (Task 6 )
Tích luỹ nạp bảng đỉnh phong (Peak Event Top up)

Nhiệm vụ 7 (Task 7 )
Quay được hộp quà thẻ jin ngẫu nhiên trong lục đạo bí cảnh( Six paths Arcanum )

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 1: (Example Screenshot task 1 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t846337.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 2: (Example Screenshot task 2 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t647716.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 3: (Example Screenshot task 3 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t558890.jpg

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 4: (Example Screenshot task 4 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t79699.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 5: (Example Screenshot task 5 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t733149.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 6: (Example Screenshot task 6 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t264400.png

Ví dụ ảnh chụp màn hình Nhiệm vụ 7: (Example Screenshot task 7 )
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/265/t729561.png

Phần thưởng cho nhiệm vụ 1 ( reward task 1 )
100 đến 300 thể lực (100 spirit to 300 spirit ) : 600 tinh tuý vĩ thú ( 600 Tailed Beast Essence )
301 đến 600 thể lực (301 spirit to 600 spirit ): 900 tinh tuý vĩ thú  ( 900 Tailed Beast Essence )
601 đến 1000 thể lực (601 spirit to 1000 spirit ) : 1300 tinh tuý vĩ thú  ( 1300 Tailed Beast Essence )
1001 đến 2000 thể lực (1001 spirit to 2000 spirit ) : 1600 tinh tuý vĩ thú   ( 1600 Tailed Beast Essence )
2001 thể lực trở lên ( 2000 spirit and more ): 2000 tinh tuý vĩ thú  ( 2000 Tailed Beast Essence )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 2 ( reward task 2 )
Tầng 1 đến 50 (floor 1 to 50 ): 500 xu sự kiện (500 Event coins )
Tầng 51 đến 80 (floor 51 to 80 ): 750 xu sự kiện ( 750 Event coins )
Tầng 81 đến 90 (floor 81 to 90 ): 1000 xu sự kiện ( 1000 Event coins )
Tầng 91 đến 100 (floor 91 to 100 ): 1500 xu sự kiện ( 1500 Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 3 ( reward task 3 )
1000 xu sự kiện (1000 Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 4 ( reward task 4 )
20-50 liên thắng : (20 to 50 win ) : 300 lệnh tìm kiếm mỹ thực ( 300 Cate Search Order )
51-70 liên thắng : (51 to 70 win ): 400 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 150 tsukinome ( 400 Cate Search Order , 150 Eye Moon  )
71-80 liên thắng : (71 to 80 win ) 500 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 200 tsukinome , 1 lệnh thuyền tím ( 500 Cate Search Order , 200 Eye Moon , 1* Ship order - Purple )
81-90 liên thắng : (81 to 90 win )600 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 250 tsukinome , 2 lệnh thuyền tím ( 600 Cate Search Order , 250 Eye Moon , 2* Ship order - Purple)
91-100 liên thắng : (91 to 100 win )700 lệnh tìm kiếm mỹ thực , 300 tsukinome , 3 lệnh thuyền tím ( 700 Cate Search Order , 300 Eye Moon, 3* Ship order Purple )

Phần thưởng nhiệm vụ 5 ( reward task 5 )
75 đến 150 sao (75 star to 150 star ): 2000 xu sự kiện ( 2000 Event coins )
151 đến 300 sao (151 star to 300 star ): 3000 xu sự kiện ( 3000 Event coins )
301 đến 400 sao (301 star to 449 star ) : 5000 xu sự kiện , 500 tsukinome  ( 5000 Event coins , 500 eye moon )
450 sao hoặc nhiều hơn (450 star and more ) : 5000 xu sự kiện , 1 đá tốc lv8 (5000 Event coins , 1 stone speed lv8)

Phần thưởng nhiệm vụ 6 ( reward task 6 )
800 kim nguyên bảo đến 1800 kim nguyên bảo (800 ingot to 1800 ingot ) : khế ước thú (SS) * 2 cái , 2000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 2 , 2000 event coins )
2000 đến 3800 kim nguyên bảo (2000 ingot to 3800 ingot ) : Khế ước thú (SS)* 3 cái, 5000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 3 , 5000 event coins )
4000 đến 5800 kim nguyên bảo: (4000 ingot to 5800 ingot ) khế ước thú (SS) * 5 cái, 8000 xu sự kiện  ( Summoning Contract SS * 5 , 8000 event coins )
6000 đến 7800 kim nguyên bảoc: (6000 ingot to 7800 ingot ) khế ước thú (SS) * 9 cái, 10000 xu sự kiện.( Summoning Contract SS * 9 , 10000 event coins )
8000 đến 9800 kim nguyên bảo: (8000 ingot to 9800 ingot )khế ước thú (SS) * 12 cái,1 khế ước thú 8 vĩ , 12000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 12, 8 Tails Contract * 1 , 12000 event coins )
12.000 kim nguyên bảo trở lên: (12000 ingot and more )khế ước thú (SS) * 15 cái, 1 khế ước thú 9 vĩ, 16.000 xu sự kiện ( Summoning Contract SS * 15, 9 Tails Contract * 1 , 16000 event coins )

Phần thưởng nhiệm vụ 7 ( reward task 7 )
2 lệnh thuyền vàng (2 Ship order - Golden)

Lưu ý : Điền
1. Tên nhân vật
2. Máy chủ
3. Ảnh chụp màn hình hoàn thành nhiệm vụ
+ Quyết định của người tổ chức là quyết định cuối cùng , hãy hoàn thành nhiệm vụ để lấy cho mình những món quà , chúc mọi người có những phút giây chơi game vui vẻ
+ Hãy nhớ chụp màn hình nhiệm vụ . Trân trọng Naruto INFINITY
+ Chỉ tính quà ở mốc hoàn thành cao nhất và không cộng dồn
+ Mỗi nhiệm vụ là một ảnh
Thời gian bắt đầu sự kiện 17/11/2021 đến khi kết thúc sự kiện 30/11/2021 

0

2

1. Rum
2. S17
3.
Task 1. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t718372.png

Task 2. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t815172.png

Task 3. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t740381.png

Task 4. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t73216.png

Task 5. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t355786.png

Task 7. http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/422/t611804.png

Отредактировано truong (2021-11-30 16:15:22)

0

3

buianhhoang написал(а):

Ingame: TomDawnsever: 15

theo mẫu : ví dụ ( example )
1. TownDawn
2. Server : 15
3. Task 1
Screenshot
Task 2
Screenshot

0

4

1. Raikiri
2. S23
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t188951.png
Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t20554.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t518522.png
Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t525056.png
Task 6
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t70218.png
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t729657.png

Отредактировано Apase (2021-11-30 08:04:35)

0

5

1. _TanHuy
2. S23
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t175333.png
Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t847089.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t808156.png
Task 4
Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t15965.png
Task 6
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t443119.png
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/312/t617048.png

Отредактировано hieupham (2021-11-28 13:34:43)

0

6

1. Hebi
2. S22
3.

Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/515/t671506.png
Task 2
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/515/t930187.png
Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/515/t656599.png
Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/515/t941158.png
Task 6
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/515/t557385.jpg

Отредактировано DUng (2021-11-22 17:02:57)

0

7

1. ShynVN
2. S14
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t418399.png
Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t855658.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t854597.png
Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t77746.png
Task 5
Task 6
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t778694.png
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/516/t464077.png

Отредактировано ShynVN1 (2021-11-24 13:08:36)

0

8

1.⊹⊱ɖɑώɨɲɠ
2.s21
3.
Nhiệm vụ 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t670717.png
Nhiệm vụ 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t602714.png
Nhiệm vụ 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t456429.png
Nhiệm vụ 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t493599.png
Nhiệm vụ 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t785450.png
Nhiệm vụ 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/514/t199728.png

Отредактировано huuphuc2104 (2021-11-29 04:11:58)

0

9

Vì một số ý kiến cho rằng sự kiện đường lên hokage mốc cuối quá khó và cần được chỉnh sửa nên tôi sẽ chỉnh sửa đôi chút ở lượng quà mốc 405
Thay đổi như sau :
Mốc từ 301 đến 449 : sẽ có thêm 500 tsukinome
Mốc từ 450 trở đi : 1 đá tốc lv8 thay cho 500 tsukinome

0

10

1. TomDawn
2. s15
3
task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t598954.png
task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t186835.png
task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t890608.png
task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t575306.png
task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t487999.png
task 6
task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/496/t914993.png

Отредактировано buianhhoang (2021-11-22 03:50:09)

0

11

1. VănĐức
2. S17
3.

                                                                                                                               Task 2
                                                                                       http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/519/t266871.png

                                                                                                                               Task 3
                                                                                       http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/519/t524679.png

                                                                                                                               Task 5
                                                                                       http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/519/t839128.png

Отредактировано Yori (2021-11-28 09:13:10)

0

12

1. ThinLon
2. S20
3.
- Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t116997.png
- Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t774117.png
- Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t916096.png
- Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t363486.png
- Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t902315.png
- Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/520/t947398.png

Отредактировано nhtl20226a (2021-11-30 13:14:35)

0

13

nhtl20226a написал(а):

1. ThinLon2. S203. - Task 4     - Task 7- Task 1

Chỉnh sửa tại nhtl20226a (hôm nay 12:26:32)

Task 4 không đúng yêu cầu

0

14

1. Vincenzo
2. S13
3.  Task 1 
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t891682.png
     Task 2 
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t363364.png
     Task 4 
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t667585.png
     Task 5 
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t513415.png
     Task 7 
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t583519.png
     Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/486/t767052.png

Отредактировано Vincenzo (2021-11-22 04:08:24)

0

15

1. Senju
2. S22
3,
Task1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t932229.png
Task2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t866654.png
Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t153297.png
Task5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t636117.png
Task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t501808.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/521/t824473.png

Отредактировано ketori (2021-11-22 06:43:38)

0

16

1. Wooddyy
2. S16
3
Task 1
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/906628.png
Task 2
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/637299.png
Task 3
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/114020.png
Task 4
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/518599.png
Task 5
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/530986.png
Task 7
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/376/337955.png

Отредактировано Wooddyy (2021-11-22 05:28:43)

0

17

777 написал(а):

1. 7772. S223 Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 3

Nhiệm vụ 4

Nhiệm vụ 5

Nhiệm vụ 7

Yêu cầu chụp ảnh màn hình cần phải hiện thị nickname và server . Ảnh không đúng yêu cầu . Sử dụng nút Prtscr trên bàn phím

0

18

1. HINATA
2. S2

миссия 1:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t263135.png

миссия 2:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t345600.png

миссия 3:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t610004.png

миссия 4:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t602145.png

миссия 5:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t93223.png

миссия 7:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/500/t238030.png

0

19

1. Shanks
2. S23
3.
task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/927763.png
task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/530623.png
task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/585993.png
task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/243826.png
task 6
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/763664.png
task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/505/425320.png

0

20

1.777
2. S22
3.
task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t801607.png

task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t200602.png

task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t472318.png

task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t336634.png

task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/522/t906126.png

Отредактировано 777 (2021-11-24 07:18:35)

0

21

1.Naruto

2.S23

3.
-Task 1 ( Nhiệm vụ 1):
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/517/t382537.png
-Task 2 (Nhiệm vụ 2):
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/517/t665278.png
-Task 3 (Nhiệm vụ 3):
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/517/t95236.png
-Task 4 (Nhiệm vụ 4):
-Task 5 (Nhiệm vụ 5):
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/517/t123981.png
-Task 6 (Nhiệm vụ 6):
-Task 7 (Nhiệm vụ 7):
https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/517/t68997.png

0

22

1. Morther FK
2. Sever 22
3.
Task 1:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t295763.png

Task 2:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t33247.png

Task 3:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t756246.png

Task 4:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t552683.png

Task 5:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t65197.png

Task 6:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t880154.png

Task 7:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/264/t366609.png

Отредактировано trannhan (2021-11-27 20:15:51)

0

23

1 алексе
2 s18
3
task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t746976.png
task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t746976.png
task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t117283.png
task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t261558.png
task 5http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t697439.png
task 7
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/397/t594442.png

0

24

1. ๖ۣۜNac
2. S14
3.
Sask1http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/400/t453354.png
Sask2http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/400/t550696.png
Sask4http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/400/t76116.png
Sask5http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/400/t452120.png
Sask7http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/400/t837020.png

0

25

1. ๖ۣۜBố
2. S20
3.
Task 1:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t386598.png
Task 2:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t156690.png
Task 3:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t34304.png
Task 4:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t949962.png
Task 5:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t237831.png
Task 7:https://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/503/t217412.png

0

26

1. ILegend
2. S18
3. Task 1 : http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t600340.png

4. Task 2: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t912241.png

5. Task 3: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t569358.png

6. Task 4: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t730963.png

7. Task 5: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t102053.png

8. Task 7: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t670524.png

0

27

1.๖ۣNoway༉
2.S12
3.
Task 1
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t883657.png
Task 2
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t796461.png
Task 3
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t927959.png
Task 4
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t937507.png
Task 5
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/512/t983409.png
Task 6
Task 7

Отредактировано Apase (2021-11-30 08:06:24)

0

28

1. ILegend
2. S 17
3. Task 1: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t311837.png

4.Task 2: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t125730.png

5.Task 3: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t548919.png

6.Task 4: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t839783.pngâ

7.Task 5: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t641443.png

8.Task 7: http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/412/t369441.png

0

29

1. Петр
2. S18
3.Task 1:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/390/t782445.png

4. Task 2:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/390/t608642.png

5.Task 3:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/390/t411346.png

6.Task 5:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/390/t233195.png

7. Task 7:
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/390/t11737.png

0

30

1. Flame
2. S22
3. Task 1 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t219397.png
4. Task 2 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t70657.png
5. Task 3 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t441107.png
6. Task 4 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t71166.png
7. Task 5 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t213988.png
8. Task 7 :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/513/t459452.png

Отредактировано flame (2021-11-25 04:41:38)

0


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » Sự kiện diễn đàn trở lại ( Forum events are back )