Naruto INFINITY

Объявление

Добро пожаловать на форум Naruto INFINITY

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » New Year Event 2022 ( Sự kiện năm mới 2022 )


New Year Event 2022 ( Sự kiện năm mới 2022 )

Сообщений 61 страница 61 из 61

1

Dịp tết ban quản trị NARUTO INFINITY kính chúc toàn bộ shinobi có một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc . Hy vọng bước sang năm Nhâm dần với những kế hoạch mới và mang lại nhiều giá trị . Đồng thời ban quan trị đem lại cho tất cả Ninja một sự kiện mới cho dịp tết này
In New Year’s Eva, Naruto Infinity’s administrators wish all shinobis had a new year that fulfills their joyfulness and fortune. Furthermore, we hope that we will have new plans with a view to bringing more value for all shinobi in the year of the Wood Tiger (2022)  At the same time, administrators give all Ninja a new event for this holiday

http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t822574.jpg

Nhiệm vụ 1 (Task 1) : Chọn phần thưởng bên dưới (select 1 reward below)

Nhiệm vụ 2 (Task 2) : Sử dụng Kakashi tiêu diệt 2 akatsuki bất kì (Use Kakashi to kill any 2 Akatsuki)

Nhiệm vụ 3 (Task 3) : Đạt được số điểm thức ăn yêu cầu (Getting score  required food)

Nhiệm vụ 4 (Task 4) : Điểm danh đủ 7 ngày nhận quà (Taking attendance for 7 days to receive gifts)

Nhiệm vụ 5 (Task 5) : Nạp càng nhiều thỏi càng tốt (Loading as many ingots as possible)

Nhiệm vụ 6 (Task 6) : Tặng Hoa Cho bạn bè (Giving  flowers to friends)

Nhiệm vụ 7 (Task 7) : Lấy bạc từ nông trại (Getting silver from the farm)

Nhiệm vụ 8 (Task 8) : Gởi một lời chúc năm mới (Send a New Year wish)

Nhiệm vụ 9 (Task 9) : Tham gia Group Facebook(Join the Facebook Group)

Ví dụ nhiệm vụ 3 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t577185.png
Ví dụ nhiệm vụ 4 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t30479.png
Ví dụ nhiệm vụ 5 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t845170.png
Ví dụ nhiệm vụ 6 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t929542.png
Ví dụ nhiệm vụ 7 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t560203.png
Ví dụ nhiệm vụ 9 (Screen Example) :
http://forumupload.ru/uploads/0019/2a/da/539/t16817.png


Ngoài ra đối với nhiệm vụ 1 : Mỗi người chơi có thể chọn 1 con số có 3 chữ số bất kì từ 0 cho đến 999 . Số sẽ được quay ở random.org . Những người trúng thưởng sẽ nhận được x2 phần thưởng từ task này
+ Nhiệm vụ 2 cần một video dài khoảng 10s để xem kakashi có thật sự tiêu diệt boss (Also for task 1: Each player can choose any 3 digit number from 0 to 999.  Numbers will be drawn at random.org.  Winners will get x2 rewards from this task Mission)

Phần thưởng cho nhiệm vụ 1  ( reward task 1 ) :
3000 xu sự kiện ( 3000 event coins )
4000 thỏi ( 4000 ingots )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 2  ( reward task 2 ) :
1000 tsukinome , 300 thiên địa ngọc bài , 500 nguyên liệu sự kiện ( 1000*Глаз луны , 300*Космическая подвеска , 500* Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 3  ( reward task 3 ) :
100 điểm : 50 trứng , 1000 xu sự kiện ( 50*Призыв яйца , 1000*Event coins )
150 điểm : 70 trứng , 1500 xu sự kiện ( 70*Призыв яйца , 1500*Event coins )
200 điểm : 100 trứng , 2022 xu sự kiện ( 100*Призыв яйца , 2022*Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 4  ( reward task 4 ) :
2022 xu sự kiện ( 2022*Event coins )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 5  ( reward task 5 ) :
200-1600 Thỏi (Ingots) : 250 Tsukinome, 2000 Xu, 20 Cuộn tiến cấp ( SS ) ( 250*Глаз луны , 2000*Event coins, 20*Свиток поощрения (SS) )
1600-5000 Thỏi  (Ingots): 800 Tsukinome, 5000 Xu, 50 Cuộn tiến cấp ( SS )  ( 800*Глаз луны , 5000*Event coins, 50*Свиток поощрения (SS) )
5001-10000 Thỏi  (Ingots) : 1000 Tsukinome, 10000 Xu, 80 Cuộn tiến cấp ( SS ), 5000 thỏi  ( 1000*Глаз луны , 10000*Event coins, 80*Свиток поощрения (SS) , 5000*ingots )
10.000 trở lên  (Ingots) : 2.000 Tsukinome, 20.000 xu,100 Cuộn tiến cấp ( SS ), 10.000 thỏi.  ( 2000*Глаз луны , 20000*Event coins, 100*Свиток поощрения (SS) ,10000*ingots )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 6  ( reward task 6 ) :
800 - 1499 bông (800-1499 flowers ) : Cuộn tiến cấp ( SS )*20 , Linh Thú Quả *20000 , hợp đồng triệu hồi pet (SS)*5. ( Свиток поощрения (SS)*20 , Фрукты зверя*20000 , Контракт призыва SS*5 )
1500 - 9999 bông (1500-9999 flowers ) : Cuộn tiến cấp ( SS )*40, Linh Thú Quả *25000 , Hợp đồng triệu hồi pet (SS) *8. ( Свиток поощрения (SS)*40 , Фрукты зверя*25000 , Контракт призыва SS*8 )
10.000 bông hoa và hơn thế nữa ( 10000 flowers and more ) : Cuộn tiến cấp ( SS )*80, Linh Thú Quả*30000 , Hợp đồng triệu hồi 9 đuôi *1. ( Свиток поощрения (SS)*80 , Фрукты зверя*30000 , Контракт на Девятихвоста*1 )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 7  ( reward task 7 ) :
2 triệu bạc : 500 lễ kim , 500 xu sự kiện (free*500, Event coins*500 )
5 triệu bạc : 700 lễ kim , 700 xu sự kiện (free*700, Event coins*700 )
10 triệu bạc : 1000 lễ kim , 1000 xu sự kiện (free*1000, Event coins*1000 )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 8  ( reward task 8 ) :
Lời chúc năm mới thông thường sẽ nhận quà là : 2022 xu sự kiện ( Event coins*2022 )
Lời chúc năm mới được ban quản trị bình chọn và may mắn sẽ được nhận thêm : 1000 thỏi và 2022 xu sự kiện ( ingots*1000 , Event coins*2022 )

Phần thưởng cho nhiệm vụ 9  ( reward task 9 ) :
1000 xu sự kiện ( Event coins*1000 )

Lưu ý : Điền
1. Tên nhân vật ( Nick Name )
2. Máy chủ ( Server )
3. Ảnh chụp màn hình hoàn thành nhiệm vụ ( Screenshot complete task )
+ Quyết định của người tổ chức là quyết định cuối cùng , hãy hoàn thành nhiệm vụ để lấy cho mình những món quà năm mới thật đặc biệt , các món quà như lời cảm ơn tất cả shinobi đã đồng hành cùng game trong năm vừa qua .
+ Hãy nhớ chụp màn hình nhiệm vụ .
+ Chỉ tính quà ở mốc hoàn thành cao nhất và không cộng dồn
+ Mỗi nhiệm vụ là một ảnh
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng năm mới !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thời gian bắt đầu sự kiện 05/1/2022 đến khi kết thúc sự kiện 15/1/2022
Note:
first : writting
1/ Character name
2. Server
3. Mission completion and you should screenshot it 
+ administrator's decision is final, please complete the quest to get yourself New Year's gifts  very special, gifts are considered as acknowledgement to all the shinobi who have accompanied the game over the period of time 
+ Remembering to take screenshots of the mission
+ Only  gifts  is calculated by manager at the highest completion milestone and you should not accumulate
+ Each mission is  related to a happy new year photo!!!!!!
Event start from January 5, 2022 to the end of event January 15, 2022 !  Wish †

0

61

The event has ended.

0


Вы здесь » Naruto INFINITY » Акции,события,мероприятия » New Year Event 2022 ( Sự kiện năm mới 2022 )